Beleidsplan 2020 – 2025

BELEIDSPLAN 2020-2025

5 tot 7 jaar Aangezien wij vanuit Nederland en de Filipijnen werkzaam zullen zijn hebben wij een langere periode gekozen, in de tussenliggende periodes zullen wij regelmatig ons beleidsplan regelmatig analyseren en waar nodig aanpassen 

Naam: Stichting Special Children Philippines

RSIN Nummer: 861755315
KvK 80665683

Definitief 

Dhr. JG van Raaij Voorzitter,
Dhr. O. Klijn, secretaris,
Mevr. W. Wanders-Wichers Penningmeester.

Inleiding

In 2020-21-10 is de Stichting Special Children Philippines opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode Oktober 2020 tot en met Januari 2025, In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
Hulpverlening aan gehandicapte kinderen en ouderen in de Filipijnen. De doelstelling is door het inkopen/schenkingen van gebruikte rolstoelen, rollators, het inzamelen van kinderkleding en speelgoed in Nederland, overjarige medische apparatuur, gebruikte brillen en gehoorapparaten via bevriende opticiens.
Deze brillen worden door een bevriende opticien aldaar opnieuw ingemeten en kosteloos ter beschikking gesteld. 
Mijn echtgenote is geboren in de Filipijnen, 09-08-1951, sinds haar 18e levensjaar al in Nederland, door de jaren heen hebben wij al hulp verleend aan familie en vrienden in onze regio in de Filipijnen, onze dochter is gediagnostiseerd met het 22Q11, ook wel deletie syndroom genoemd, dit is een van de meest voorkomende syndromen in de wereld, maar specifiek in de Filipijnen.
Dit is uiteindelijk de beweegreden geweest om de hulpverlening verder uit te breiden naar een professionele organisatie. Visie en Missie

2.1 Visie Het bestuur van Stichting Special Children Philippines wil zich inzetten voor de gehandicapte kinderen in de Filipijnen.
2.2. Missie De doelstelling van onze stichting is om de gehandicapte kinderen en ouderen in de Filipijnen een beter en meer menswaardig bestaan te geven.
In het gebied rondom het dorp waar mijn vrouw vandaan komt, is de hulpverlening aan gehandicapten en ouderen erg slecht.
Een opname in een goed ziekenhuis is voor 80 % van de Filipijnse bevolking niet betaalbaar, men wordt doorverwezen naar Government Controlled Hospitals, deze zijn ronduit slecht en smerig, privéklinieken zijn voor de meeste Filipino’s niet betaalbaar. 
In samenwerking met de lokale gemeenschap, en vanuit onze eigen “tweede” woning en opslagplaats, verzorgen wij al gedurende 35 jaar meerdere ouderen en gehandicapten. Door in Nederland gebruikte kinderkleding, schoeisel, overjarige medische attributen, rolstoelen en rollators in te zamelen versturen wij deze naar de Filipijnen waar deze door locals worden gedistribueerd.  

Ambities In de komende vijf jaar willen wij gehandicapte kinderen en ouderen in de regio Camiling Tarlac een beter en menswaardiger bestaan bieden. Het lopende project, kinderkleding, rolstoelen en rollators verder uitwerken in samenwerking met o.a. donaties en giften van Specsavers Doetinchem, Stichting Mini Manna Doetinchem/Ulft/Winterwijk, en AdmiNoba, Balikbayan Box Nederland.

Fondsenwerving We hebben in samenwerking met Gerben Schuyzeman, oud medewerker ING, Directeur AdmiNoba geïnventariseerd welke organisaties ons kunnen sponsoren, wanneer de rekening is geopend zullen we een crowdfunding op zetten op onze Facebookpagina. Alsook de lokale instanties hier benaderen, Lions, Rotary, Vrijmetselarij.

Projecten

In de komende jaren willen we de hulpverlening in de regio van Camiling Tarlac op een hoger niveau brengen.
Wij stellen met de lokale bestuursleden in deze regio een overeenkomst op, waarin deze zich verantwoordelijk verklaren voor het goede gebruik en het onderhoud en de eerlijke verdeling van de hulpgoederen.

Verantwoording Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website en/of facebookpagina. Daarnaast rapporteren de lokale bestuursleden over hoe en bij wie de hulpgoederen in gebruik zijn genomen.
Ook sturen zij foto’s welk wij publiceren op facebook.

Door rapportages en interviews te plaatsen op onze website en of Facebook pagina willen wij de sponsoren en families welke ons in Nederland ondersteunen op de hoogte blijven houden van de stand van zaken .
Ook streven we ernaar ons project te publiceren in het Huis-aan-Huis blad van onze gemeente.

Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke bedankbrief.

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: onze bestaande donateurs aanschrijven,  een crowdfunding-actie starten via Facebook,  lezingen geven voor de lokale Rotaryclub,  vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  via vrienden en familie inzamelingen houden voor kinderkleding, Kansen & Bedreigingen Kansen Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat er in Nederland veel kinderkleding wordt weggeven en wij deze gemakkelijk kunnen inzamelen. Veel van de huidige donateurs hebben zich al aangemeld bij ons en promoten onze acties, alsook dat er vanuit het bestuur een regelmatige controle is op de acties aldaar. Bedreigingen In de komende 5 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de vergrijzing van het huidige bestuur, echter veel van de in Nederland wonende Filipino’s hebben aangegeven ons ook te willen ondersteunen Fondsenwerving De voorzitter zal zich de komende 5 jaar gaan richten de inzet van sociale media ten behoeve van onze fondsenwerving. In samenwerking met AdmiNoba zullen de regionale Projectvoortgang en verantwoording Voorzitter zal in de periode 2020-2025 jaarlijks eenmaal naar de Filipijnen reizen om de distributie verder te controleren. Bestuurlijke zaken Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van oproepen via Facebook en onder de collega’s van bestuursleden. Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers, gerekruteerd uit ons vaste donateurs bestand. Slot Kernwaarden van onze stichting zijn: gehandicapten en ouderen in de Filipijnen een meer menswaardig bestaan te geven.